هنوز نمیدونم تو این موقعیت آدم ازدواج کنه...

هنوز نمیدونم تو این موقعیت آدم ازدواج کنه کار درستیه یا نه. اگه نه، پس با تنهاییم چه کنم؟ واقعا دوست دختر میتونه نیازامو برآورده کنه؟

/ 2 نظر / 9 بازدید
حسام

دوست دختر براي نياز مقطعي : آري.براي نيازهاي متداوم : خير. اگر بنيه ي مالي و فكري و.. براي ازدواج داري بسم ا..